slide
slide
slide
slide
slide
slide

Usługi

ZAPEWNIAMY SZEROKI WACHLARZ USŁUG, W TYM: 

 

 

I.   OBSŁUGA PROJEKTOWA INWESTYCJI

 • analizy wykonalności inwestycji /optymalizacja wykorzystania terenu jako wypadkowa oczekiwań i celów Inwestora oraz możliwości jakie daje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu, decyzja o warunkach zabudowy, możliwości finansowe Inwestora;
 • przygotowanie formalno-prawne inwestycji:
 • kompleksowe przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • przygotowanie i złożenie wniosków  o wydanie warunków zaopatrzenia w media;
 • określenie zakresów i opracowanie dokumentacji geotechnicznej działki;
 • opracowanie geodezyjnej mapy do celów projektowych;
 • przygotowanie i uzyskanie opracowań towarzyszących, tj. operaty wodnoprawne, środowiskowe wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych;
 • opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z jej etapowaniem:
 • projekty koncepcyjne,
 • budowlane;
 • przetargowe;
 • wykonawcze;
 • powykonawcze.
 • opracowania kosztowe:
 • zintegrowane przedmiary robót;
 • kosztorysy inwestorskie.
 • uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o Pozwoleniu na budowę;
 • nadzory autorskie.

 

II. OBSŁUGA REALIZACJI INWESTYCJI

 • wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora;
 • kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Generalnego Wykonawcy;
 • optymalizacja dokumentacji projektowej pod kątem finansowym wraz ze wskazaniem elementów cenotwórczych;
 • podział realizacji na wykonawców branżowych wraz z ich koordynacją, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz większy wpływ na wykonawców poszczególnych branż;
 • przygotowanie umowy z Generalnym Wykonawcą wraz z obsługą prawną /negocjowanie umowy na wykonawstwo w imieniu Inwestora/;
 • nadzór nad realizacją inwestycji pod względem zgodności z dokumentacja projektową;
 • nadzór i kontrola finansowa inwestycji;
 • przeprowadzenie odbiorów końcowych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do przekazania inwestycji do eksploatacji aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

 

 

Ze względu na wielobranżowy charakter działalności biura, posiadamy stałych współpracowników branżowych, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży projektowo-budowlanej oraz posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania projektów z poszczególnych specjalności.

 

 

Zapraszamy do współpracy!